Inner Key

Inner Keyn missio tukea ihmisiä aidosti ja rohkeasti omalle huipulleen perustuu uskomukseen, että vain aidosti tuntemalla itsemme ja rohkeasti kunnioittamalla omia arvojamme ja syvimpiä tarpeitamme voimme luoda itsellemme edellytyksiä loistaa ja samalla voida hyvin – ja siten tuottaa suurinta mahdollista hyötyä myös muille. 

Omalle huipulleen voi pyrkiä missä roolissa tahansa: johtajana,  asiantuntijana, tiiminä, yrittäjänä, huippu-urheilijana tai taiteilijana.

Yrityksen toimintaa ohjaavat erityisesti kolme ydinarvoa: ainutlaatuisuus, arvostus ja luottamus.

  • Ainutlaatuisuus: Jokainen ihminen ja yhteisö on ainutlaatuinen ja ansaitsee saada koko potentiaalinsa esille. Kun lisäksi työmme ja tekemisemme tuottavat meille syvää tyydytystä, heijastuu tämä myös myönteisesti ympäristöömme.
  • Arvostus ja luottamus:  Aito arvostus ja luja luottamus itseen ja muihin ihmisiin auttaa meitä ajattelemaan ja toimimaan paremmin – ja luomaan onnistumisen kierteitä itsellemme ja organisaatiollemme.   

Inner Key aloitti toimintansa valmennusyrityksenä vuonna 2005.