Valmentava johtaminen

Inner Keyn valmentavan johtamisen valmennuksissa otamme huomioon yrityksen oman  johtamisvision kompetensseineen ja arvoineen. Valmentavan johtamisen viitekhys pohjaa kolmen esimiesroolin huomioimiseen: Manager, Leader ja Coach, joita kaikkia tarvitaan hyvässä valmentavassa johtamisessa.

Hyödynnämme erityisesti oivalluttavien coaching-taitojen harjoittelua, mikä on usein vieraampaa esimiehille ja vaatii toistoja turvallisessa ympäristössä.

Pyydä kuvaus esimerkkiprosessista. Lopullinen ohjelma muotoillaan aina asiakkaan strategisten tavoitteiden (johtamiskäyttäytyminen, arvot, tavoitteet yms. huomioiden) ja muiden toiveiden mukaan .