Huipulle-ohjelmat yrityksille

Huipulle-ohjelmat on suunniteltu vastaamaan tämän päivän työ- ja muussa elämässä tarvittaviin oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtamisen taitoihin. Tällä hetkellä tarjoamme neljää erilaista Huipulle-ohjelmaa, joissa jokaisessa on oma pääteemansa:   

  • Huipulle - Oman hyvinvoinnin johtaminen

  • Huipulle – Sisäinen mestaruus: Itsen johtaminen organisaation menestystekijäksi

  • Huipulle Esiintyjänä!

  • Huipulle Tiiminä!

Huipulle - Oman hyvinvoinnin johtaminen

Tämä valmennus- ja coaching-ohjelma tähtää energisemmän, innostavamman ja erilaisia stressitekijöitä paremmin kohtaavan hyvinvointiperustan ja itsen johtamisen työkalujen kehittämiseen. Valmennusmoduulit (5 x 2,5-3h): Mestarin energia, Mestarin perusta, Mestarin tavat, Sisäinen mestaruus, Mestarillinen stressinkäsittely. Valmennukseen kuuluu lisäksi kaksi henkilökohtaista coaching-sessiota ja Huco 360-hyvintointiprofiili. Sopii erittäin hyvin johtoryhmille, tiimeille ja työyhteisöryhmille, jotka ovat kiinnostuneita energisen ja hyvinvoivan arjen luomisesta itselleen!

Huipulle – Sisäinen mestaruus: Itsen johtaminen organisaation menestystekijäksi

Huipulle-ohjelma keskittyy itsetuntemuksen ja itsen johtamisen taitojen kehittämiseen entisestään. Tarkastelemme omia motivaatiotekijäitämme, tavoitteita, vahvuuksia ja sisäisiä esteitä sekä tapoja niiden ylittämiseksi. Kuljetamme mukanamme sekä yksilön näkökulmaa että hänen organisaationsa strategiaa, visiota ja arvoja tavoitteena kehittää entistä tehokkaampia ja motivoivampia ”win-win”-työskentelytapoja, jossa sekä työntekijän että organisaation tavoitteet on huomioitu. Moduulit (5 x 1pv): Mestarin visio, Mestarin itsetuntemus, Sisäinen mestaruus, Mestarillinen resilienssi, Mestarillinen katalysointi. Valmennusohjelma pitää sisällään mm. valmennuspäivät, kaksi henkilökohtaista coaching-sessiota ja Integrative Enneagram for Business™-raportit 

Huipulle Esiintyjänä!

Ainutlaatuinen Huipulle Esiintyjänä! –ohjelma toteutetaan yhteistyössä Constra Oy:n kanssa. Henkilökohtainen Huipulle-esiintymisvalmennus kehittää valmiuksia, suorituskykyä ja vaikuttavuutta esiintymistilanteissa. Viemme huomion sekä ulkoisiin presentaatiotaitoihin että sisäisiin vahvuuksiin ja haasteisiin.  Valmennuksen tarkoituksena on auttaa löytämään parhaat puolet itsestä, auttaa oman viestin esille nostamista ja terävöittämistä ja tukea saavuttamaan optimaalinen jännitys- ja mielentila, jossa paras esiintyminen on mahdollista. Valmennus sopii erityisen hyvin johtajille, esimiehille, tiiminvetäjille, yrittäjille, myyjille ja asiantuntijoille, jotka joutuvat usein huomion valokeilaan työssään. Henkilökohtainen valmennus: 2 x 3h. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Huipulle Tiiminä!

Ohjelma pitää sisällään jokaisen tiimiläisen alkuhaastettelut (á 1h), tiimicoaching-moduulit 5 x 2,5h, henkilökohtaiset ja tiimin yhteisen Integrative Enneagram for Business™-raportit  ja optiona henkilökohtaiset coaching-sessiot. Tavoitteet ja tarkemmat aiheet sovitaan yhdessä tiiminvetäjän ja tiimin kanssa. Aihevaihtoehtoina esimerkiksi: tiimin visio ja tavoitteet, tiimin itsetuntemus, tiimiprofiili ja –roolit, vahvuudet & esteet, luottamus, energia, tiimin vuorovaikutus, ”hyvien ajattelutilojen luominen yhdessä”, kokouskäytännöt ja tiimin sidosryhmäkartta ja -tavoitteet.