Asiantuntijat

Mikä auttaa urheilijaa onnistumaan “totuuden hetkellä” – juuri silloin, kun pitää? Mikä saa esimiehen tai asiantuntijan loistamaan vahvuuksillaan ja jaksamaan vaativissakin tilanteissa? Miten muita voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla? Miten voi tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä ja samalla nauttia itse?

Näiden kysymysten pohdinta johti minut perustamaan Inner Key-yrityksen. Työstäni tekee erityisen mielenkiintoisen se, että vastaukset ovat aina ainutlaatuisia - kuten jokainen ihminen ja yhteisö. Uskon siihen, että jokaisessa meissä on suuri määrä potentiaalia, mikä on syystä tai toisesta jäänyt “lukkojen taakse”. Pulmana voi olla lukon ja siihen sopivan avaimen olemassaolon tiedostaminen tai uusien ajattelu- ja toimintatapojen omaksuminen.

Henkilökohtainen muutos vaatii aina tarpeeksi vetävän syyn ja itselle sopivat tavat ja työkalut. Tämä vaatii usein matkan sisäänpäin, oikeat kysymykset ja aidot vastaukset. Muutoksen ei aina tarvitse tarkoittaa “verta, hikeä ja kyyneleitä”, kun se on ankkuroitu omaan identiteettiin, arvomaailmaan, vahvistaviin uskomuksiin ja vahvuuksiin.

Intohimoihini kuuluu urheilun lisäksi kokonaisvaltainen itsen kehittäminen, oman potentiaalin kasvattaminen ja inspiroivien unelmien toteuttaminen. Jalkapallo antoi minulle mestaruuksien, maaotteluiden ja upeiden ulkomaankokemusten lisäksi vahvoja tapoja ja uskomuksia, joiden mukaan pyrin elämään ja toimimaan työssäni. Tasapainoilu huippu-urheilun ja kansainvälisen Brand Managerin työn kanssa opettivat lisäksi nöyryyttä omia voimavaroja kohtaan. Pyrin hyödyntämään omia kokemuksiani sekä hyviksi havaitsemiani itsen ja valmentavan johtamisen keinoja - itseäni viisaampien ihmisten ajatusten lisäksi.

Coachina ja valmentajana vahvuuksiani ovat syväluotaavat kuuntelu- ja kysymystaidot, läsnäolo, tavoitteellisuus, tilanneherkkyys, kunnioittava haastaminen ja aito sitoutuminen. Toimin sekä yksin että yhdessä osaavien ja innostavien yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka valikoituvat kumppaniverkostostani teeman ja asiakasyhteensopivuuden mukaan.

Christina Forssell
Leadership coach, henkinen valmentaja.

Kumppanit

Constra Group

Constra on erikoistunut neuvottelu-, media- ja esiintymistilanteisiin sekä hankalien keskusteluiden käymiseen. Inner Key ja Constra tekevät yhteistyötä erityisesti valmentavan esimiestyön ja esiintymistaidon kehittämisen parissa. 
  

Nordic Leadership Network NLN

The Nordic Leadership Network is dedicated to inspiring leaders and helping them overcome their leadership challenges. We collaborate in the areas of leadership development, coaching, and organizational strategy and culture. Meet the NLN collaboration partners here.