Palvelut › Yrityksille › Valmentava johtaminen ›› Esimiehille

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten itsetuntemusta, selkeyttää entisestään organisaatiossa yhteistä käsitystä, mitä hyvä johtaminen ja esimiestyö tarkoittaa, pureutua haastaviin esimiestilanteisiin ja löytää käytännön keinoja ihmisten motivoivalle johtamiselle.

Motivoivan ihmisten johtamisen tärkeyttä harva kiistää tänä päivänä. Organisaatioissa pulmana on esimiehiä yhdistävän viitekehyksen puuttuminen: Mikä on yhteinen käsityksemme hyvästä esimiestyöstä? Myös käytännön työkalut uupuvat usein, etenkin kun kyseessä on erilaisten ihmisten ja haastavien vuorovaikutustilanteiden johtaminen.

Valmentavan johtamisen ohjelma työstetään yhdessä asiakkaan kanssa organisaation ajankohtaiseen tilanteeseen sopivaksi. Kaiken lähtökohtana on esimiesten itsetuntemuksen vahvistaminen – jokaisen henkilökohtaisten voimavarojen, esteiden ja “draivereiden” hyödyntäminen. Ihmisten johtamisessa korostetaan erilaisten motivaatiotekijöiden ja vahvuuksien tiedostamista, kunnioittamista ja hyödyntämistä.

Valmennuksessa tarjotaan työkaluja siihen, miten työntekijöitä voidaan osallistaa käytännössä oivalluttavan coachingin keinoin. Tarvittaessa paneudutaan ajankohtaisiin, haastaviin esimiestilanteisiin, joihin haetaan parhaita toimintakäytäntöjä harjoitellen ja keskustellen luottamuksellisessa ilmapiirissä, jossa virheet ovat sallittuja ­ ja suotavia!

Takaisin Palvelut yrityksille-sivulle