Palvelut › Yrityksille  › Mielen ja kehon johtaminen ›› Työyhteisöille, pienryhmille ja tiimeille

Itsen johtamisen, eli oman mielen ja kehon johtamisen ja stressinhallinnan valmennukset sopivat niin tiimeille ja johtoryhmille kuin työyhteisöjen pienryhmille. Työelämän vaatimukset ovat koventuneet, ja moni on huomannut, että ilman oman hyvinvoinnin kunnioittamista energiaa ei riitä työn ansiokkaaseen hoitamiseen ja vapaa-ajasta nauttimiseen. Pidemmällä tähtäimellä myös terveys ja motivaatio voivat kärsiä suorituskyvyn lisäksi.

Valmennuksissa jokainen työstää omia tavoitteitaan, voimavarojaan ja esteitään mielen ja kehon energian kohottamiseksi. Pääpaino on oman hyvinvoinnin johtamisessa, mutta valmennus voidaan kohdentaa myös haastavien työtilanteiden onnistuneempaan ja luottavaisempaan hoitamiseen. Tämä toteutetaan osittain urheilupsykologiasta sovelletuin keinoin. Vaikka omia haasteitaan ei tarvitse ryhmän kanssa jakaa, osallistujien kokemukset ja näkemykset tuovat oman vahvan ulottuvuutensa valmennuksiin. Moni valmennettava on saanut sitoutuneesta ryhmästä lisätukea muuttaessaan omia hyvinvointitapojaan arjessa. Useat valmennettavat ovat kokeneet ryhmävalmennuksen ja henkilökohtaisen coachingin yhdistelmän erityisen tehokkaaksi ja antoisaksi.

Viime vuosina stressinhallinta on noussut suosituksi aiheeksi, ja sitä käsitellään valmennuksessa yhtenä tärkeänä teemana tai omana ohjelmanaan. Stressinhallinnan valmennukset sisältävät tarpeiden mukaan henkilökohtaiset StressinhallintakyselytTM palautteineen, rentoutumisohjelmat CD:llä sekä muita käytännön työkaluja.

Vuorovaikutteiset mielen ja kehon johtamisen ja stressinhallinnan luennot, valmennuspäivät ja –ohjelmat on mahdollista suunnitella yhdessä organisaatioedustajien kanssa vastaamaan mahdollisimman hyvin yrityksen ja valmennettavien ajankohtaisia tarpeita.

Inner Key tarjoaa lisäksi tiimeille ja työyhteisöille valmennuksia teemalla “Hyvinvoiva työyhteisömme” – kysy lisää sisällöstä!

Takaisin Palvelut yrityksille-sivulle