Palvelut › Yrityksille › Coaching-palvelut ›› Esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille

TODELLINEN LÖYTÖRETKI EI KAIPAA UUSIA MAISEMIA, VAAN UUDENLAISIA SILMIÄ” – M. Proust

Coaching-prosessi on tavoitteellinen yhteistyösuhde, joka syventää itsetuntemusta ja avaa uusia, totutusta ajattelusta poikkeavia näkökulmia yksilön tai tiimin kokemiin haasteisiin. Coach haastaa vallitsevia toiminta- ja ajattelutapoja ja toimii coachattavan aitoa persoonaa vahvistavana kumppanina. Coaching tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ammatillista identiteettiä, saada henkilökohtaiset resurssit täydempään käyttöön ja muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi.

Coachingin tehokkuutta on ihmetelty pidempään. Yksi selitys löytyy aivotutkimuksista, joiden mukaan oivalluttava coaching synnyttää uusia solutason kytköksiä aivoissa, jotka vapauttavat adrenaliinia elimistöön. Tämä vuorostaan motivoi ja ikään kuin ”sysää” coachattavaa kohti uutta tapaa toimia.

Inner Key Coaching perustuu “oivaltavan coachingin” (Carlsson & Forssell, Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna, Tietosanoma 2008) periaatteisiin, jossa painotetaan sekä oivallus- että käytäntöön vievän toimintavaiheen tärkeyttä. Coachingissa noudatetaan kansainvälisen coaching-järjestö ICF:n eettisiä linjauksia.

Henkilökohtainen coaching: esimiehet, johtajat ja esimiehet

Inner Key tarjoaa inspiroivaa ja positiivisesti haastavaa yksilöcochingia esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille. Coachattava pääsee työstämään omia haasteitaan yksilöllisesti, rakentamaan vahvuuksiaan ja vahvistamaan itsetuntemustaan. Yksilöcoaching sopii organisaatiossa sekä tuoreille tulokkaille että kokeneille konkareille.

Coachattavien yksilölliset haasteet organisaatioissa ovat moninaisia. Ihmisten johtamisen ja motivoinnin taidot, oman johtamisfilosofian selkeyttäminen, tiimin virittäminen, esimiesidentiteetin vahvistaminen, itseluottamuksen nostaminen, onnistuminen “totuuden hetkillä”, inspiroiva muutoksen läpivieminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, töihin palaaminen, uuden tehtävänkuvan nopea omaksuminen, itsen johtaminen, tehokkaampi organisointi ja ajanhallinta tai oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittäminen ovat muutamia esimerkkejä coaching-ohjelmissa työstetyistä teemoista.

Coaching-ohjelmat ovat aina coachattavan ja organisaation tarpeiden mukaan rakennettuja tavoitteellisia kokonaisuuksia. Coachingin pituus vaihtelee tarpeiden mukaan, suuri osa kestää n. 6-12kk.

Esimiesten pienryhmäcoaching

Huippusuositut pienryhmäcoachingit esimiehille toimivat joko omina prosesseinaan tai osana valmentavan johtamisen valmennusohjelmia. Esimiehet oppivat coaching-taitoja käytännössä ja jakavat arjessa kokemiaan haasteita luottamuksellisessa, oivalluttavassa ilmapiirissä. Samalla organisaation esimies- ja kollegiaalinen sparrauskulttuuri vahvistuu, jolloin hyödyt leviävät monelle tasolle. Pienryhmäcoachingit toimivat parhaiten 4-5 hengen pienryhmissä.

Johtoryhmien ja tiimien coaching

Lisää tehoa, virtaa ja sitoutumista johtoryhmien ja tiimien arkeen! Johtoryhmien coachingiin on mahdollista kytkeä alkuun henkilökohtaiset kartoitushaastattelut, joiden avulla saadaan näkyväksi ryhmän tilanne ja jäsenten erilaiset näkemykset. Coaching-ohjelmien sisältö määräytyy aina johtoryhmän/tiimin ja organisaation tarpeiden mukaan. Haastatteluiden taustalla ja tukena tavoitteenasettelussa käytetään Inner Keyn kehittämää viitekehystä oppivasta, inspiroituneesta ja tehokkaasta johtoryhmästä.

Takaisin Palvelut yrityksille-sivulle