Palvelut › Yksityishenkilöille › Stressinhallinta

Kuten Mielen ja kehon huollon valmennus, oman stressinhallinnan johtaminen voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Stressinhallinnan valmennukseen liitetään myös mielen ja kehon energian johtamisen työkaluja ja harjoituksia. Ajatuksena on sekä vahvistaa fyysistä ja henkistä ”voimaperustaa”, jotta kestämme stressiä paremmin sekä kartoittaa itselle tyypillisiä stressin lähteitä ja harjoitella tapoja kohdata stressaavia tilanteita ja ajanjaksoja entistä paremmin.

Valmennus sisältää teemamateriaalien ja muiden työkalujen (mm. rentoutumis-CD, kansion harjoituksineen) lisäksi alussa tehtävän Stressinhallintakyselyn™, jonka perusteella saat heti alkuun vinkkejä omaan stressinhallintaasi.

Aiheita ja harjoitusmuotoja:

  • Kehon ja mielen voimaperusta
  • Stressin lähteitä
  • Tutustuminen “sisäiseen stressaajaan”
  • Mielen ja kehon stressinhallintakeinoja
  • Viiden energian johtaminen: ajatukset, tunteet, fyysinen keho, “syväminä” ja sosiaalinen yhteys
  • Muita harjoituksia: mm. tietoisuusharjoitukset (mindfulness), lihasrentoutus, mielen rentoutus, syvähengitys, mielikuvien ohjaaminen

Takaisin Palvelut yksityishenkilöille-sivulle