Huipulle – Henkinen valmentautuminen urheilussa, Forssell 2012, 2014 (2. painos)  (Tietosanoma)

Kun urheilija lähestyy lajinsa huippua, tasoerot muihin urheilijoihin pienenevät. Tällöin henkisistä vahvuuksista tulee usein ratkaisevia. Kokonaisvaltainen valmentautuminen e­del­lyttääkin teknisen, fyysisen ja taktisen harjoittelun lisäksi henkistä valmentautumista.

Huipulle! Henkinen valmentautuminen urheilussa on käytännönläheinen opas urheilijan henkisten vahvuuksien kehittämisestä. Siinä käsitellään itseluottamusta, keskittymis­kykyä, jännityksen ja suoritustilanteiden hallintaa sekä motivaation ja elämän tasapainon vahvistamista. Kirjassa on runsaasti harjoituksia ja käytännön esimerkkejä, ja sitä varten on haastateltu useita kansainvälisestikin me­nes­tyneitä yksilö- ja joukkuelajien huippu-ur­hei­lijoita.

Kirja soveltuu huippu- ja kilpaurheilijoil­le ja sellaiseksi tähtääville sekä kaikille muille urheilijoille, jotka haluavat kehittyä kokonais­valtaisesti. Se on hyödyllinen myös valmentajille ja muille urheilun ja ihmisten kehittämisen parissa toimiville.

Ekonomi, coach Christina Forssellilla on monipuolinen kokemus urheilijoiden henkisestä valmennuksesta ja sen menetelmien kehittämisestä. Hän on myös entinen kansain­välisen tason jalkapalloilija, joka arvostaa ken­tillä kokemiaan suuria nautintoja, musertavia takapakkeja, ikimuistoisia kohtaamisia ja ennen kaikkea kehittymistä sekä urheilijana että ihmisenä. (Lähde: Katso linkki: http://kauppa.tietosanoma.fi/9789518853520 )

Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna, Carlsson & Forssell 2008, 2012, 2017 (3. painos) (Tietosanoma)

Modernin johtamistavan on myötäiltävä johdon ja koko henkilöstön tarpeita ja kehitysvaiheita. Uudessa työelämässä ihmisiä motivoivat yhä enemmän työn merkityksellisyys ja arjen energiatasapaino. Organisaatio, joka ei ota näitä tarpeita vakavasti, on vaarassa menettää kriittisiä henkilöstöresursseja: osaajat hakeutuvat valveutuneempiin organisaatioihin.

Esimies ja coaching keskittyy siihen, miten coaching voi konkreettisesti toimia organisaatiossa yksilön motivaation kohentamisen välineenä. Oivaltavassa coachingissa edetään coachattavan omien oivallusten kautta: jokaisen on itse löydettävä merkityksellisyyden tunne omassa elämässään ja työssään, opittava ylittämään omat sisäiset esteensä ja sovellettava näitä ajatuksiaan tavoitteellisesti käytäntöön. Esimiehen tehtävä tältä osin on toimia työntekijän coachina: tukea ja kannustaa tätä kehittymään ja pääsemään tavoitteisiinsa.

Kirjassa käydään läpi oivaltava coaching kehitysmenetelmänä ja esitellään coaching-prosessin kulku ja perustekniikat sekä kirjoittajien kehittämä oivaltavan coachingin neliapilametodi. Mukana on havainnollistavia case-esimerkkejä esimiesten arjesta.

Kirja on tarkoitettu paitsi esimiehille myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita herättämään ihmisissä sitoutumista, innostumista ja itseohjautuvuutta. Näin ollen kirjasta on hyötyä muun muassa coaching-ammattilaisille, yritysvalmentajille ja aikuiskasvatuksen alalla toimiville. Lisäksi kirja on opas jokaiselle, joka haluaa auttaa muita kehittymään ja kasvamaan.

Maria Carlsson ja Christina Forssell ovat coachingin ammattilaisia. He valmentavat organisaatioiden johtoa, esimiehiä ja avainhenkilöitä. (lähde: http://kauppa.tietosanoma.fi)

Arvosteluita:

“Kirja on kattava johdatus coachingiin terminologiaa, esimerkkejä ja tekniikoita myöten. Lukijaa hemmotellaan kysymyssarjoilla, joilla hän voi coachata itseään. Kirjasta on hyötyä erityisesti johtajille, valmennettaville ja johtamisen kehittäjille, mutta sen esittämät tekniikat sopivat myös tavallisen esimiehen keinoarsenaalin jatkeeksi.”

Talouselämä 28.11.2008

“Oivaltava coaching on innostava kirja. Se käy läpi coachingin prosessin vaihe vaihelta työkaluineen ja kysymyksineen. Kirja on kirjoitettu oppaaksi ja käsikirjaksi esimiehille. Se neuvoo, miten konkreettisesti käyttää coachingia yksilön motivaation kohentamiseen… Suosittelen lämpimästi!”

Markkinointijohtaja Satu Heikkilä, Itella Oyj, 1.12.2008.

Tarinapeliä – Sponsorin käsikirja, Alaja & Forssell 2004 (Mainostajien liitto ja Suomen Urheilumuseo)

Takaisin etusivulle