Arvot ovat yksi syvimmistä motivaatiolähteistämme. Arvojen tiedostaminen ja tietoinen kunnioittaminen on yksi merkittävä avain tyytyväisyyden kokemiseen työ- ja ja muussa elämässä.

Inner Keyn kolme ydinarvoa ainutlaatuisuus, arvostus ja luottamus ovat kaiken asiakasyhteistyön perustana.

AINUTLAATUISUUS – Henkilökohtainen, yksilöllinen ja aito kohtaaminen ja yhteistyö. Jokaisen ainutlaatuisen persoonan ja potentiaalin kasvamisen mahdollistamisen.

ARVOSTUS –Ihmisten arvojen, tavoitteiden ja tarpeiden kunnioittaminen. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus kulkea rohkeiden ja innostavien unelmiensa mukaisella elämänpolulla.

LUOTTAMUS – Luottaminen kehon ja hengen viisauteen, sisäisiin avaimiimme. Rehellisyys ja luottamuksellisuus valmennus- ja asiakassuhteissa.

Takaisin Inner Keyn esittelysivulle