Inner Keyn uskomus on, että jokaisella meistä on sisimmässään avaimet, joiden avulla löydämme yksilölliset vastaukset kokemiimme haasteisiin. Elämän eri rooleissa meille syntyy usein huomaamattamme sisäisiä lukkoja, jotka estävät meitä toimimasta parhaiden kykyjemme mukaan, kunnioittamasta kehomme ja mielemme energiantarpeita ja jopa toteuttamasta oman näköistä elämäämme. Lukot voivat olla uskomuksia, pelkoja tai muita jäykkiä sääntöjä, jotka ovat alkaneet ohjata ajatteluamme, tunteitamme ja toimintaamme.

Aukaistaaksemme nämä sisäiset lukot tarvitsemme juuri itsellemme sopivia työvälineitä ja tapoja. Itsen johtamisen taitojen lisäksi ulkopuolinen coach auttaa laajentamaan ajattelua ja monipuolistamaan juurtuneita näkökulmia. Coachin tehtävänä on oivalluttaa valmennettavaa löytämään uusia, totutusta poikkeavia reittejä esteitä ylittävien resurssiensa äärelle.

Syväluotaava ja aitoja muutoksia edistävät Inner Key coaching, valmentavan johtamisen ja mielen ja kehon johtamisen valmennukset suuntautuvat yrityspuolella esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille henkilökohtaisesti tai tiimeissä.

Suorituskykyä, hyvinvointia ja motivaatiota lisäävä henkinen valmennus soveltuu yksittäisille urheilijoille, valmentajille ja joukkueille – ja tietysti myös yrityselämän edustajille.

Yksityishenkilöille suunnatut life coaching sekä hyvinvoinnin ja stressinhallinnan valmennukset pyrkivät tukemaan yksilöitä ja ryhmiä löytämään lisää merkitystä, onnistumisia, energiaa ja tasapainoa elämäänsä.

Valmennuksissa hyödynnetään käytännön kokemuksia, teorioita ja menetelmiä mm. huippu-urheilun psykologiasta ja liike-elämän ihmisten johtamisen taidoista.

Takaisin etusivulle