Henkinen valmennus urheilijoille

Modernissa huippu- ja kilpaurheilussa tasoerot ovat hiuksenhienot. Fyysiset, tekniset ja taktiset osaamisen erot urheilijoiden ja joukkueiden välillä kapenevat koko ajan, jolloin henkiset erot korostuvat suorituskyvyn, motivaation ja jaksamisen suhteen. Usein urheilijalta ja valmentajalta kuitenkin puuttuvat systemaattiset ja käytännönläheiset henkisen valmentautumisen keinot.

Inner Keyn henkisen valmennuksen tarkoituksena on auttaa urheilijaa toimimaan entistä vastuullisempana itsen johtajana, saamaan voimavaroistaan oikealla hetkellä ”kaikki irti” ja kasvattamaan potentiaaliaan pidemmällä tähtäimellä. Urheilijalle luodaan konkreettisia työkaluja, joilla hän pystyy entistä paremmin vastaamaan yksilöllisiin haasteisiinsa. Inner Key tarjoaa henkistä valmennusta yksittäisille urheilijoille, joukkueille ja valmentajille.

Tyypillisiä henkisen valmentautumisen teemoja ovat:

  • Itseluottamuksen vahvistaminen
  • Keskittymis- ja paineensietokyvyn kehittäminen
  • Mielen ja kehon yhteispelin hallinta
  • Onnistuminen kilpailutilanteissa
  • Sisäisten lukkojen avaaminen ja esteiden ylittäminen
  • Tehokas kilpailuun valmistautuminen
  • Tärkeä energian- ja elämän tasapaino

Henkilökohtainen henkinen valmennus

Henkilökohtaiset henkisen valmentautumisen ohjelmat suunnitellaan urheilijakohtaisesti henkilökohtaisten tavoitteiden ja haasteiden mukaan. Tutustumiskäynti on maksuton. Aluksi kartoitetaan yhdessä urheilijan kanssa hänen tilanteensa, hahmotellaan tavoitteet ja sovitaan alustavasti yhteistyön pituudesta. Suosittuja tavoitteita ovat mm. parempi onnistuminen suoritustilanteissa ja itseluottamuksen, jännityksenhallinnan tai motivaation vahvistuminen. Useimmat yksilövalmennukset kestävät 6-12 kk. Asiakkaita löytyy eri lajeista (mm.  tennis, golf, jalkapallo, salibandy, käsipallo, luistelu, hiihtourheilu, kamppailulajit, agility jne.) ja eri ikäryhmistä.

Joukkueille

Inner Key tarjoaa urheilujoukkueen ajankohtaisiin tarpeisiin sopivia pidempikestoisia ohjelmia tai yksittäisiä vuorovaikutteisia teemaluentoja. Joukkueen henkinen valmennus voi kohdistua sekä pelaajiin yksilötasolla (pelaajien itsen johtamisen taidot) tai joukkuedynamiikan ja tiimitoiminnan kehittämiseen – tai suosittuun yhdistelmään näistä.

Valmentajille

Valmentajien keskuudessa oma henkinen valmentautuminen on vielä systemaattisesti vähän hyödynnetty tapa. Oman kokemuksen kautta valmentajat saavat kuitenkin usein parhaimmat työkalut sekä omaan käyttöönsä että joukkueen tai yksittäisen urheilijan kokonaisvaltaisempaan valmentamiseen. Toinen painopiste on kehittää omaa tietoisuutta ja osaamista urheilijoiden henkiseen vahvuuteen ja tilannekohtaiseen viritykseen vaikuttavana tekijänä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous henkilökohtaisesta valmennuksesta tai valmennuksesta ryhmässä!