Inner Key on erikoistunut yritysten ja urheilijoiden coachingiin ja henkiseen valmentamiseen. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea edistää yksilöiden ja yhteisöjen suorituskykyä ja hyvinvointia.

Inner Keyn missio “Aidosti ja rohkeasti omalle huipulle” perustuu uskomukseen, että vain aidosti tuntemalla itsemme ja rohkeasti kunnioittamalla omia arvojamme ja syvimpiä tarpeitamme voimme luoda itsellemme edellytyksiä loistaa ja samalla voida hyvin – ja siten tuottaa suurinta mahdollista hyötyä myös muille. Omalle huipulleen voi pyrkiä missä roolissa tahansa – johtajana,  asiantuntijana, huippu-urheiljana, taiteilijana tai vanhempana.

Arvot fokuksessa - Inner Keyn toimintaa ohjaavat erityisesti kolme ydinarvoa: ainutlaatuisuus, arvostus ja luottamus. Jokainen ihminen ja yhteisö on ainutlaatuinen ja ansaitsee saada koko potentiaalinsa esille. Kun työmme ja tekemisemme tuottavat meille syvää tyydytystä, heijastuu tämä myös myönteisesti ympäristöömme. Ilman aitoa arvostusta ja lujaa luottamusta itseen ja muihin ihmisiin tulokset ovat lyhytikäisiä.

Suorituskyky ja hyvinvointi käsi kädessä - Energinen suorituskyky vaatii myös oman hyvinvoinnin kunnioittamista. Inner Key painottaa sekä mielen että kehon lihasten voimistamista ja aktiivista palautumista – jälleen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Lue lisää Inner Keyn ajatusmaailmasta »